Front End

Hazırsan?

Bitirdikdən sonra nələri bacaracaqsınız

FrontEnd veb proqramlaşdırma . Funksional, cəlbedici veb tətbiqləri yaratmaq üçün HTML, CSS və JavaScript-dən necə istifadə etməli olduğunuzu öyrənəcəksiniz. Bundan əlavə, veb saytın ön hissəsini qurmaq üçün bütün lazımi nəzəri biliklərə də yiyələnəcəksiniz. FrontEnd biliklərinə tam yiyələndikdən sonra istənilən veb səhifənin ön hissəsini hazırlaya biləcəksiniz.

HTML
CSS3
Bootstrap
JavaScript
JQuery
React

Tədris planı

 • HTML-ə giriş
 • Başlıq tegləri
 • Paraqraf teqləri
 • Sıralı və Sırasız Listlər
 • Formlar
 • Semantik elementlər
 • İframes
 • CSS Giriş
 • ID Classes
 • Attribute Pseudo Selectors
 • Colors
 • Positioning
 • Box model
 • Fonts - Icons
 • Responsive Design
 • SASS SCSS
 • CSS-Flex box
 • Giriş
 • Base Classes
 • Bootstrap components
 • Grid System
 • Giriş
 • Dəyişənlər
 • Operatorlar
 • Data structures
 • Massivlər
 • Şərt ifadələr
 • Döngülər
 • Funksoyalar
 • DOM Events
 • Local Storage
 • Jquery
 • RestFul API & AJAX
 • Reference
 • Selectors
 • Content Methods
 • Jquery Events
 • Jquery Effects
 • What is React?
 • Introduction to JSX and Babel
 • Javascript Expressions in JSX & ES6 Template Literals
 • Inline Styling for React Elements
 • React Components
 • Javascript ES6 - Import, Export and Modules
 • React Props
 • Mapping Data to Components
 • Javascript ES6 Map/Filter/Reduce
 • State in React
 • React Hooks
 • React Forms
 • Class Components vs. Functional Components
 • Changing Complex State

Tədris forması


Dərs zamanı müxtəlif növlərdə veb səhifələr sıfırdan hazırlanır. Dərslər tam şəkildə praktiki keçirilir və hər ay sonu imtahan edilərək tələbənin bilik səviyyəsi ölçülür.

Gündüz

 • 300 saat
 • Həftə içi Gündüz
 • 19 Həftə
Axşam

 • 300 saat
 • Həftə içi Axşam
 • 19 Həftə
Müraciət et
AZ Azərbaycan Dili
RU Pусский язык
EN English